เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
องค์กร
การกุศล
ที่เราช่วย

ข้อความจากองค์กรการกุศลที่เราช่วย     |

“ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือของคุณซีเวิร์ด ลาส์สัน เราคงไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กยากไร้ได้เป็นจำนวนนับพันเช่นนี้ พวกเขาคงไม่มีโอกาสที่จะเรียนจบแม้ชั้นประถมหรือมัธยม แล้วก็คงจบลงด้วยงานกรรมกรแบกหาม ซึ่งจะเป็นการตัดโอกาสความก้าวหน้าในอนาคตของพวกเขาและครอบครัว คุณซีเวิร์ดนั้น เริ่มแรกนั้นได้เริ่มจากช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวก่อน ตั้งแต่ปี 1998 และได้มาก่อตั้งมูลนิธิของตัวเอง ในปี 2007 หลังจากก่อตั้งมูลนิธิคุณซีเวิร์ดได้มอบเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งกล่าวได้ว่าทุกวันนี้ มูลนิธินั้นดำเนินการอยู่ได้ด้วยเงินทุนของคุณซีเวิร์ดเอง เราคงไม่มีวันที่จะช่วยเหลือเด็กจำนวนขนาดนี้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคุณซีเวิร์ด”

ปีเตอร์ โรบินสัน (ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย)

“คุณซีเวิร์ด ลาส์สัน เริ่มต้นเข้ามาช่วยมูลนิธิชีวิตใหม่ครั้งแรกในปี 2007 ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กจำนวน 40ทุน นับจากนั้นมาความช่วยเหลือค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้น จนเป็นเกือบ 600ทุน เรากลายเป็นเพื่อนสนิทที่ยังพบปะสังสรรค์กันเป็นประจำ โดยเรื่องราวที่ว่าเราทั้งสองโคจรมาพบกันได้นั้น เป็นเพราะงานการกุศล ยังถูกเอามาเล่าซ้ำๆทุกครั้งที่มีการพบปะในหมู่เพื่อนฝูง”

คาเรน สมิธ (มูลนิธิชีวิตใหม่)

“ผมว่าคุณซีเวิร์ด ลาส์สัน เป็นมากกว่าสุภาพบุรุษใจดีคนหนึ่ง ท่านเป็นคนฉลาดหลักแหลมใจเย็น เปี่ยมวุฒิภาวะ แถมด้วยอารมณ์ขัน ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาที่ท่านบริจาคให้กับ Northern Programme เราได้ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กจำนวนกว่า xxxx คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น”

เดวิด วิลเลียม (ผู้จัดการกองทุน Northern Programme มูลนิธิทุนปัญญา)

มูลนิธิเหล่านี้อยู่ที่ไหนกัน?     |

จุดมุ่งหมายของมูลนิธิSET: การเปิดโอกาสให้ชีวิตของเหล่าเด็กไทยที่ยากจน ทุกปีเรามอบทุน การศึกษา และชนค่าใช้จ่ายต่างๆ กว่า 3000 ทุนให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม ปวช. ปวส. จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

มูลนิธิชีวิตใหม่มุ่งช่วยเหลือเด็กผู้หญิงชนกลุ่มน้อยในแถบประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
(ไทย พม่า จีน ลาว) ที่อยู่ในฐานะสุ่มเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานทาส หรือถูกละเมิดทางเพศ

มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทยตั้งอยู่ในเชียงใหม่ โดยมีภารกิจคือการช่วยเหลือสังคม มูลนิธิ ทำงานร่วมกับโบสถ์บัพติศมา90 แห่งในหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยลาหู่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ นนทบุรีมอบทุนให้กับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนจนจบการศึกษา

กองทุน Northern Programme ร่วมกับมูลนิธิทุนปัญญามอบทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ในภาคเหนือ

โรงเรียนการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDICS) โปรโมทการศึกษาด้านการอาหารและการจัดการโรงแรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการสอนในสาขาวิชานี้ทั้งที่กรุงเทพ ลำปาง ตรังและสิงห์บุรี

โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย (MAP) เป้าหมายหลักของMAP คือการช่วยเหลือด้านการจัดสรรโอกาสให้แก่เด็กผู้ลี้ภัย

adminsupported charities