มูลนิธิทุนสร้างฝันและSLSF ได้ก่อตั้งกองทุน Northern Programmed โดยมีมูลนิธิทุนปัญญาเป็นผู้ช่วยดำเนินการ กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยเด็กเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคเหนือ โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งมีเด็กหลายร้อยคนที่ได้รับการช่วยเหลือ และในปัจจุบันมีเด็กเกือบ 400 คนอยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนโดยทางมูลนิธิได้ติดต่อประสานกับสถาบันต่างๆในท้องถิ่นให้ประกาศไปในชุมชนว่ามีกองทุนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยเด็กนักเรียนที่สนใจขอรับทุนสามารถสมัครผ่านทาง

โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ได้ โดยทางโรงเรียนจะช่วยตรวจสอบประวัติและคัดกรองผู้สมัครก่อนส่งใบสมัครมาทางมูลนิธิ เมื่อใบสมัครมาอยู่ในมือมูลนิธิ ทางมูลนิธิก็จะติดต่อประสานงานและสัมภาษณ์เด็กก่อนที่จะตัดสินใจมอบทุนให้

เมื่อเด็กถูกคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน ทางมูลนิธิจะเฝ้าติดตาม เพื่อคอยสนับสนุนทั้งทางด้านการเรียนและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชีวิต มูลนิธิจะคอยเป็นพี่เลี้ยง ประคับประคองเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือจนจบ นอกจากมูลนิธิเองยังมีผู้ที่เคยได้รับทุน อีกหลายคนที่ยินดีคอยให้คำปรึกษากับเด็กรุ่นน้องในฐานะผู้ที่เคยผ่านความยากลำบากเช่นเดียวกันมา

จังหวัด

เชียงใหม่ และ ภาคเหนือทั้งหมด

ชั้นการศึกษา

ปวช./ปวส. / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

www.scholarshipfoundationcm.com
adminslsf northern programme