มอบทุนการศึกษาประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (CYF) โดยผ่านทางคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ในเขตพื้นที่ศรีสะเกษ
ได้เป็นตัวแทนจากทางมูลนิธิเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ารับทุนเป็นทั้งสิ้นจำนวน ๗๑ ทุน ทุนการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗๑๐,๐๐๐ บาท โดยมอบให้แก่นักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติ และได้รับการคัดเลือกในการเข้ารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Beawมอบทุนการศึกษาประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ร่วมไว้อาลัยแด่คุณ ปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝันซึ่งประกอบด้วย คุณ ชนิกา เหมะพรรณ์ พร้อมด้วยสามี คุณสุรีย์ เหมะพรรณ์ ดร. อโณทัย คล้ามไพบูลย์ และ คุณยุทธวีร์ เหมะพรรณ์ ได้เข้าร่วมในพิธีฌาปณกิจศพ ของคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน (ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ SET) ซึ่งได้จากไป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยภายในงานมีคณะกรรมการของมูลนิธิ SET ญาติสนิทมิตรสหายทั้งจากไทย และต่างประเทศ แขกผู้มีเกียรติ พระสงฆ์ และนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิ SET ทั้งปัจจุบันและที่จบการศึกษาไปแล้ว มาร่วมงานในครั้งนี้

ทางมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับคุณปีเตอร์ และมูลนิธิ SET ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และโดยความร่วมมือจากทั้งสองมูลนิธิ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสานต่อ ภาระกิจ และความมุ่งมั่นของท่านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนสืบต่อไป

Beawมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ร่วมไว้อาลัยแด่คุณ ปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน
อ่านเพิ่มเติม

คุณซีเวิร์ด ลาส์สัน เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่๕ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒ คุณซีเวิร์ด ลาส์สัน(ประธานมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน) ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณในการทำงานช่วยเหลือด้านการศึกษาในประเทศไทยโดยผ่านทางมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน โดยคุณซีเวิร์ดได้กล่าวว่า” นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้รับพราะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนของมูลนิธิ ผู้ร่วมงานจากมูลนิธิ มิตรสหาย ตลอดจนผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมเป็นประจักษ์พยานในครั้งนี้ และกระผมเองยังหวังว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ จะช่วยเป็นขวัญ และกำลังใจให้ตัวผมเอง และมูลนิธิทำงานหนักขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถสนับสนุน และต่อยอดอนาคตให้กับเด็กไทยในจำนวนที่มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป ”

 

Sievert

Direkgunabhorn -5th class

Beawคุณซีเวิร์ด ลาส์สัน เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่๕ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (CYF)และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (CYF) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมร.ซีเวิร์ด ลาร์สันประธานมูลนิธิ และ คุณพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำการแทนผู้ว่าการกฟผ.

โดยตกลงร่วมมือกันให้การสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสโดยการให้ทุนการศึกษาทั้งนี้ทางมูลนิธิจัดหาเงินทุนการศึกษาให้และทางกฟผ.สนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเลือกสถาบันการศึกษาในถิ่นห่างไกล การจัดการดูแล และการจัดการมอบทุนทางมูลนิธิ CYF ขอขอบคุณในความร่วมมือของกฟผ.เป็นอย่างยิ่ง

adminเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (CYF)และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
อ่านเพิ่มเติม

คุณซีเวิร์ดได้รับเหรียญเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย Chalmer ใน Gothernburg ประเทศสวีเดน

คุณซีเวิร์ด ลาส์สัน ในวัยเด็กอาศัยอยู่ในเขต Majorna จังหวัด Gothenburg ประเทศสวีเดน ได้มีโอกาสเรียน บัญชีและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะบริษัท SKF ที่ทำอยู่ตอนนั้น ส่งไปเรียน ท่านเป็นหนึ่งในนักเขียน

adminคุณซีเวิร์ดได้รับเหรียญเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย Chalmer ใน Gothernburg ประเทศสวีเดน
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประจำปี มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

แต่ละปีมูลนิธิของเราจะได้รับใบสมัครจากเด็กหนุ่มสาวชาวเขาเพื่อขอรับทุน SLSF มากกว่าร้อยฉบับ ผู้สมัครเหล่านี้จะได้รับการประเมินและจัดลำดับอย่างรอบคอบโดยให้ความสำคัญกับเด็กเรียนดีที่ขาดแคลนขัดสนก่อนประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้สมัครจะได้รับคัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่สามคนของมูลนิธิเพื่อรับการสัมภาษณ์

adminข่าวประจำปี มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
อ่านเพิ่มเติม

ก้าวย่างใหม่ของมูลนิธิ SLSF

ก้าวย่างใหม่ของมูลนิธิ SLSF ตลอดช่วงเวลา…ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ “ทุนการศึกษาซีเวิร์ธลาร์สัน” ซึ่งผมเป็นผู้ก่อตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศได้บริจาคเงินประมาณ 95% ชองเงินทุนที่มีทั้งหมดมาที่ประเทศไทยเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมสาธารณะกุศลอื่นๆ

adminก้าวย่างใหม่ของมูลนิธิ SLSF
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวความคืบหน้าในส่วนงานภาคเหนือ

ช่วงเวลาพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นฉุกละหุกของมูลนิธิ SLSF ส่วนงานภาคเหนือเสมอเพราะเป็นช่วงจบการศึกษาของนักเรียนมัธยมนักเรียนอาชีวะ

adminข่าวความคืบหน้าในส่วนงานภาคเหนือ
อ่านเพิ่มเติม