ร่วมบริจาค

ด้วยการเป็นผู้ให้ คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับเด็กๆ เหล่านี้ โดยคุณสามารถบริจาคโดยผ่านทางเรา หรือบริจาคโดยตรงถึงมูลนิธิร่วม ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะบริจาคกับหน่วยงานใดก็ตามเป้าหมายในการบริจาคของท่านจะยังคงเป็นการช่วยเหลือสบับสนุนเด็กๆ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างฝัน สร้างอนาคตที่ดีให้กับพวกเขาเหล่านี้

ใส่จำนวนเงินที่ร่วมบริจาค

CYF Thai

฿
ใส่จำนวนเงินที่ร่วมบริจาค
ข้อมูลผู้บริจาค

Donation Total: 1฿

adminI want to help