ช่องทางและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ในปัจจุบัน องค์กร CYF (มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน) ได้ให้คำแนะนำแก่เด็กนักเรียนที่จะสมัครรับทุนว่าควรติดต่อโดยตรงกับพันธมิตรของเราในแต่ละสาขาวิชาหรือภายในแต่ละภูมิภาคที่ตรงตามความต้องการของพวกเขา แต่โปรดจำไว้ว่า มูลนิธิ SET (มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย)ไม่รับเอกสารการสมัครโดยตรง การสมัครนั้นจะต้องไปลงทะเบียนที่หนึ่งใน 12 สถานที่หลักที่มูลนิธิ SET ร่วมมือด้วยเท่านั้น ซึ่งสามารถค้นหาสถานที่ตั้งได้ในเว็บไซต์ของ SET

ชื่อองค์กร/มูลนิธิ พื้นที่ครอบคลุม ระดับการศึกษา Website รายนามบุคคลติดต่อ
มูลนิธิ SET นครสวรรค์ มัธยม/ปวช/ปวส.
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
www.thaistudentcharity.org คุณนเรศ   หมื่นรอด
มูลนิธิ SLSF
(โครงการภาคเหนือ)
เชียงใหม่ และ
ภาคเหนือทั้งหมด
ปวช./ปวส. วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
Inquire | Apply Here Mr. David Williams
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ (NLCF) เชียงใหม่ และ
ภาคเหนือทั้งหมด
ปวช./ปวส. วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
www.newlifecenterfoundation.org Rev. Jeni Pedzinski
มูลนิธิ MAP เชียงใหม่ ตาก และ
จังหวัดชายแดน
อนุบาล มัธยม
ปวช./ปวส. วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
www.mapfoundationcm.org Mr. Brahm Press
มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย
(TLDF)
เชียงใหม่ และ
ภาคเหนือทั้งหมด
ปวช./ปวส. วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
www.tldf.org คุณธีรภาพ ยืนยงธรรม
ทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมารำลึก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัย
(ราชภัฏสวนดุสิต)
www.chefschool.dusit.ac.th/ ผ.ศ. ด.ร.กนกกาญจน์วีรกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ (WAC) นักศึกษาของวิทยาลัย ปวช./ปวส www.wanich.ac.th/ คุณชยุตม์จุลชาติ
adminhow to apply