ปรัชญาของเรา     |

ปรัชญาของเรา

มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน และมูลนิธิแม่คือ SLSF ดำเนินงานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่เคยขอรับความช่วยเหลือจากภายนอกและใช้เพียงทุนทรัพย์ส่วนตัวของผู้ก่อตั้งมาโดยตลอดและเราจะยังคงให้การสนับสนุนองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเช่นนี้เรื่อยไปวันนี้ เราต้องการยื่นมือให้เข้าถึงเด็กๆที่ยากไร้ให้มากกว่าที่เคยทำโดยลำพังและคุณสามารถช่วยเราได้

  1. การศึกษาเป็นของขวัญที่จะอยู่กับผู้รับไปตลอดกาลหากคุณกำลังคิดจะบริจาคเงินเพื่อการกุศลสักแห่งขอให้มุ่งไปที่การให้การศึกษาแก่เด็กยากไร้เป็นอันดับแรกเพราะการศึกษาจะส่งผลคืนกลับสู้สังคมเป็นเท่าทวีเด็กที่มีความรู้จะอยู่ห่างไกลจากอาชญากรรม ยาเสพติด และการค้าประเวณีการศึกษาจะทำให้พวกเขาและครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหลาย
  2. การให้การศึกษาจะสร้างผลลัพธ์อันถาวรต่อชีวิตชีวิตของผู้ที่ได้รับและสิ่งนั้นจะบันดาลความปีติแก่คุณเมื่อได้เห็นผลลัพธ์ที่คุณมีส่วนร่วมสร้าง
  3. หลายปีที่ผ่านมาเราดำเนินงานโดยการมอบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กยากจนอื่นๆที่เราคัดเลือกแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมบริจาค ทางมูลนิธิขออนุโมทนาไม่ว่าคุณเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิในความอุปถัมภ์ของเราโดยตรงหรือบริจาคผ่านมูลนิธิทุนสร้างฝัน

หลายปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนให้มีชีวิตใหม่มาหลายต่อหลายรุ่นทางมูลนิธิขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตเมตตามาบริจาคร่วมกับเราเพื่อ ชีวิตของพวกเขาและสังคมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

OUR STORY     |

ที่มาของมูลนิธิ

ประวัติมูลนิธิ     |

ประวัติมูลนิธิ

คุณซีเวิร์ด ลาส์สันประธานมูลนิธิทุนสร้างฝันได้อุทิศตนเพื่อการกุศลในประเทศไทยมากว่า 20 ปี

ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาที่ดี คุณซีเวิร์ดได้เริ่มต้นงานการกุศลโดยการบริจาคเงินส่วนตัวกับมูลนิธิที่ดำเนินการให้การศึกษาเป็นครั้งแรกในปี 1998 มูลนิธิดังกล่าวคือ มูลนิธิเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม มูลนิธิ SET คุณซีเวิร์ด เล็งเห็นว่างานที่มูลนิธิ SETทำเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้ขยายผลกว้างขวางออกไปได้ ทำเป็นสิ่งที่ท่านต้องการจะทำ และสามารถขยายผลได้ ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณซีเวิร์ด ค่อยๆเพิ่มทุนบริจาคจนสามารถช่วยเหลือเด็กหลายร้อยคนต่อปี

หลังจากนั้นในปี 2005 คุณซีเวิร์ด ได้พบกับสถานเด็กกำพร้าวัดสระแก้วผ่านทางเพื่อนสนิทคุณสุรีย์และคุณชนิกา เหมะพรรณ์ คุณซีเวิร์ดได้ไปเยี่ยมชมและบริจาคเงินจึงได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆที่ชวนให้รู้สึกสลดใจ ด้วยสภาพโรงนอนที่ผุพังและไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ในปีเดียวกันนั้นเองคุณซีเวิร์ด ตัดสินใจบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างโรงนอนแห่งใหม่ ขนาดห้าร้อยเตียงนอนโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างหลังจากนั้นคุณซีเวิร์ดก็ได้มีส่วนร่วมกับงานการกุศลในประเทศไทยมากขึ้นและได้พบเห็นสภาพแร้นแค้นไม่ต่างกันในที่อื่นๆอีกทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น เด็กถูกบังคับใช้แรงงานหรือถูกบังคับให้ค้าประเวณี หรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งล้วนแล้วแต่มีต้นตอมาจากความยากจน

ในปี 2017 คุณซีเวิร์ดและSLSFได้จดทะเบียนมูลนิธิใหม่ในประเทศไทยชื่อทุุนสร้างฝันโดยหวังว่ามูลนิธิใหม่นี้จะช่วยเป็นเครื่องมือสื่อสารกับคนไทยที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับท่านให้มาร่วมมือกันช่วยกันสร้างฝันให้กับเด็กๆให้มีอนาคตที่ดีสืบไปเงินบริจาคทั้งหมดที่มูลนิธิทุนสร้างฝันได้รับจะถูกสมทบเป็นทุนการศึกษาและส่งมอบต่อไปยังมูลนิธิลูกโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ

ในปี 2007 คุณซีเวิร์ดตัดสินใจอุทิศตนให้กับการกุศล โดยจัดตั้งมูลนิธิของตัวเองที่ชื่อว่า Sievert Larsson Scholarship Foundation (SLSF) มูลนิธินี้ มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะช่วย เด็กเรียนดีที่ยากจนให้มีโอกาสเรียนต่อจนจบโดยที่เงินบริจาคทั้งหมด มาจากธุรกิจต่างๆของคุณซีเวิร์ดเอง

ในปี 2010 คุณซีเวิร์ดได้ติดต่อมูลนิธิทุนปัญญาในเชียงใหม่ให้บริหารและแจกจ่ายกองทุนการศึกษาของ SLSF ให้เด็กในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งในปัจจุปันกองทุนนี้ ช่วยเหลือเด็กปีละ350ถึง400ทุนทุกปี ต่อมา SLSF ค่อยๆเพิ่มเงินบริจาคและกลายเป็นผู้บริจาคหลักให้กับอีกๆหลายองค์กรการกุศลในประเทศไทย เช่น มูลนิธิชีวิตใหม่, มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย ซึ่ง ณ ขณะนั้นคุณซีเวิร์ดและSLSF ได้ช่วยเหลือเด็กไปแล้วกว่า 3000 ชีวิต

กรรมการ     |

กรรมการ

Sievert-Larsson
คุณซีเวิร์ด ลาส์สัน
ประธานมูลนิธิ, ประธานกรรมการ

คุณซีเวิร์ด ลาส์สัน เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน ของสองมูลนิธิ คือมูลนิธิ Sievert Larsson Scholarship Foundation (SLSF) และ มูลนิธิทุนสร้างฝัน คุณซีเวิร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะนักธุรกิจ เขามีธุรกิจประกันภัยและธนาคาร ในปี 2007 คุณซีเวิร์ด ได้บริจาคหุ้นทั้งหมดที่ท่านมีในธุรกิจประกันภัยให้กับ SLSF โดยกำไรทั้งหมดที่มาจากบริษัทประกันภัยจะถูกบริจาคทุกปีให้กับการศึกษาของเด็กนักเรียนไทย คุณซีเวิร์ดรักและผูกพันกับประเทศไทย อย่างมาก ท่านได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี

Mr.Yuthawee-Haemapun
คุณยุทธวีร์ เหมะพรรณ์
กรรมการมูลนิธิ

“การศึกษาคือของขวัญที่ดีที่สุดที่สังคมของเราจะมอบให้เด็กๆได้โดยอุดมคติแล้ว เด็กๆทุกคนในสังคมควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาและสามารถเล่าเรียนได้มากเท่าที่ตนต้องการน่าเสียดายที่ในความเป็นจริงมีเด็กๆมากมายต้องถูกกีดกันจากสิทธิพื้นฐานนั้นตั้งแต่ต้นเพียงเพราะเกิดมายากจนมูลนิธิทุนสร้างฝันมุ่งมั่นที่จะแผ้วถางเส้นทางและส่งเสริมให้เด็กผู้รับทุนทุกคนมุ่งตามหาความฝันของตน ไปให้ถึงจุดสูงสุดเที่พวกเขาสามารถไปได้เพราะในที่สุดแล้ว พวกเขานั่นเองที่จะกลับมาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับสังคมของเรา”

Dr.Chanika-Haemapun
คุณชนิกา เหมะพรรณ์
รองประธานมูลนิธิ, กรรมการ

คุณชนิกาเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเพื่อนสนิทกับคุณซีเวิร์ด และ คุณเอมอร ปทุมมา(ภรรยาผู้ล่วงลับของคุณซีเวิร์ด) ทั้ง3ท่านรู้จักกันมาตั้งแต่ปี 1978 และทั้ง3ท่านได้ร่วมกันทำการกุศลที่หลากหลายในประเทศไทยมาตลอดหลายสิบปี “ดิฉันเชื่อมั่นว่ามูลนิธิทุนสร้างฝันจะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กในประเทศไทยได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาและเปิดโอกาสให้เข้าถึงอาชีพดีๆ”

Dr. Anotai Klampaiboon
ดร อโณทัย คล้ามไพบูลย์
กรรมการมูลนิธิ

อดีตผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริษัท กสท จำกัด(มหาชน) และอาจารย์รับเชิญมหาวิทยาลัย พิตส์เบิร์ก เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกาอนาคตของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษา ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน โอกาสที่ดีที่สุดของเด็กคือการศึกษาที่ดีที่จะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองไปไกลเกินกว่าที่เขาฝัน เมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาจึงจะนึกมองย้อนและคิดกลับมาช่วยสังคม การให้โอกาสทางการศึกษาที่ดีเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้แก่เด็กๆได้

    adminabout us